Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

71 fotek, 12.10.2014, 91 zobrazení, 39 komentářů | architektura, kultura, města
Kutná Hora (něm. Kuttenberg), dříve téže zvána České Athény, je okresní město ve Středočeském kraji a významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
19 fotek, září 2014, 50 zobrazení, 10 komentářů
28 fotek, léto 2014, 140 zobrazení, 26 komentářů | architektura, kultura, města
Vodňany (německy Wodnian) jsou město v okrese Strakonice v Jihočeském kraji, 29 km severozápadně od Českých Budějovic na řece Blanici. Město je známé svou rybářskou a rybníkářskou tradicí.
Zdaleka viditelnou památkou je děkanský kostel Narození Panny Marie, o němž písemné zprávy hovoří od roku 1317. Na konci 19. století se uskutečnila novogotická přestavba chrámu, která mu dala jeho dnešní podobu. Kostel dostal nové oltáře, byl vyzdoben podle Mikoláše Aleše a křížovou cestu namaloval akad. malíř Josef Bosáček.
Uprostřed náměstí stojí kašna se sochařskou výzdobou z roku 1928 (socha svobody).
Dům čp. 1 s renesanční atikou je bývalá lékárna. Žil v něm spisovatel a novinář František Herites.
6 km jižně od města se nachází poutní místo Lomec.
Lomec patří mezi nejproslulejší poutní místa v jižních Čechách. Nachází se 5 km severně od Netolic, v katastru vesnice Nestanice v okrese Strakonice, na hranicích s prachatickým okresem.Zdejší vrcholně barokní kostel je postaven po vzoru „španělských kaplí“. Základní kámen položil hrabě Emanuel roku 1692. Vlastní stavba byla zahájena až o dva roky později a zakrátko byla opět přerušena. Důvodem bylo založení kostela bez církevního povolení. Tím se stavba zpozdila o čtyři roky. Hrabě získal povolení až roku 1699 a mohlo se pokračovat ve stavbě. Roku 1704 byla stavba vysvěcena a kostel byl zasvěcen Jménu Panny Marie. Roku 1720 byla na severní straně kostela přistavěna sakristie, v roce 1735 se přistavěla rokoková kazatelna s figurálními reliéfy, schody na kazatelnu a také kůr.
Autoři tesařských a kamenických prací jsou známí. Dodnes však není známá osobnost architekta, donedávna byly práce připisovány J. Santinimu Aichlovi, ale dnešní odborníci se domnívají, že architektem by mohl být sám hrabě Emanuel Buquoy.
20 fotek, 13.9.2014, 48 zobrazení, 8 komentářů
13 fotek, 6.9.2014, 55 zobrazení, 23 komentářů | krajina, příroda
Blatná  4
52 fotek, 7.8.2014, 64 zobrazení, 36 komentářů | architektura, cestování, kultura, příroda
Blatná (německy Blatna) je město v okrese Strakonice v Jihočeském kraji, 18 km severně od Strakonic. V Blatné se několik potoků spojuje v řeku Lomnici. Žije zde přes 6 tisíc obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Vodní zámek Blatná:
Nejvýznamnější dobou rozvoje hradu a okolí je 15. století s příchodem rodu Lvů z Rožmitálu. Sestra blatenského Lva z Rožmitálu Johanka se totiž provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou. Roku 1601 byla Blatná císařem Rudolfem II. povýšena na město. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byly prováděny v první polovině 19. století vnitřní úpravy I regotizace celého objektu stavitelem B. Gruberem. Změny se dotkly i přilehlých pozemků. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park, pod jehož staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování zlata. V parku který je stejně jako prohlídková trasa v zámku přístupný veřejnosti i po návratu zámku baronkám Hildprandtovým, jsou chováni krásní daňci.
33 fotek, březen 2012 až červenec 2014, 38 zobrazení, 45 komentářů
27 fotek, 29.6.2014, 61 zobrazení, 28 komentářů | cestování, krajina, kultura, města, příroda
Sobotka je město v Královéhradeckém kraji, okres Jičín, je rekreačním a turistickým letoviskem na jižním okraji Českého ráje, má přes 2 tisíce obyvatel. Leží asi na polovině vzdálenosti mezi Mladou Boleslaví a Jičínem, 80 km severovýchodně od Prahy. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou.Roku 1957 byla založena tradice Šrámkovy Sobotky jako národního festivalu českého jazyka a literatury. Vyvinul se z původních setkání zaměřených na Šrámkovu tvorbu, roku 1961 se přeměnil v týdenní seminář o mateřštině, vždy s nějakým nosným ústředním tématem.
Zámek na návrší nad Sobotkou byl letním sídlem Humprechta Jana Černína z Chudenic, císařského velvyslance v Benátkách. Stavěl ho Carlo Lurago v letech 1666–1668 jako parafrázi Galatské věže v Cařihradu, po požáru roku 1678 byl dostavěn F. Ceresolou. Při opravě byl současně zvýšen, čímž byly přetíženy základy a musely být zbourány přízemní hospodářské budovy, základy zpevněny kvádry z pískovce. Zlatý půlměsíc na vrcholu byl umístěn místo původního kříže r. 1829 na základě pověstí o tom, že Heřman Černín z Chudenic byl vězněn v Turecku.
Kost je gotický hrad nacházející se v Českém ráji, v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice, okres Jičín, jen několik desítek metrů od pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje. Je soukromým majetkem českého šlechtického rodu Kinský dal Borgo.
10 fotek, 24.6.2014, 55 zobrazení, 9 komentářů
35 fotek, 21.6.2014, 63 zobrazení, 22 komentářů | architektura, cestování, krajina, kultura, země
MALEBNÉ MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
je vzdáleno 80 km jihozápadně od Prahy a 17 km od Příbrami. Ve Starém Rožmitále, dříve samostatné obci a dnes části města, stojí od nepaměti farní kostel Povýšení sv. Kříže s unikátními varhanami z roku 1750, na něž v letech 1788 - 1815 hrával Jakub Jan Ryba. Zde pravděpodobně roku 1796 zazněla poprvé jeho slavná Česká mše vánoční „Hej mistře“. Městu vévodí renesanční zámek, v minulosti majetek slavných Lvů z Rožmitála, dnes ve vlastnictví Arcibiskupství pražského. Město má i s přilehlými obcemi přes čtyři tisíce obyvatel.
Hudební skladatel, učitel a regenschori J.J.Ryba poprvé zahrál svoji Českou mši vánoční ve farním kostele třicet pět let před tím než začal v arcibiskupských lesích působit nedoceněný vynálezce a lesní odborník Karel Gangloff. Oba odpočívají na starorožmitálském hřbitově. Kazatel a autor Kroniky české Václav Hájek z Libočan strávil na faře čtyři roky, budoucí kardinál Miloslav Vlk o 450 let později devět let. Bylo mu téměř padesát, když se tu v roce 1978 dočkal odnětí státního souhlasu k výkonu kněžské služby. V té době byl už mladý Václav, z prastarého starožmitálského rodu Hudečků, světoznámým houslovým virtuosem, a zdejší rodák, antropolog a lékař, prof. Emanuel Vlček měl za sebou řadu zkoumání kosterních pozůstatků českých panovníků. Od čtyřicátých let sem jezdil na letní byt do různých chalup vášnivý rybář a houbař, herec Jiří Sovák, tak dlouho, až si v jedné našel manželku.
15 fotek, 19.6.2014, 47 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování
Linie jsou pro fotografy asi trochu sbíhavé, ale leckde jsem musel použít vzhledem k prostoru a velikosti stavby nejmenší ohnisko objektivu.
Lužnice  3
4 fotky, 15.6.2014, 47 zobrazení, 12 komentářů | krajina, příroda
Asi i toto album budu časem doplňovat. Lužnice je věčný námět!
Březnice  4
38 fotek, 9.6.2014, 106 zobrazení, 31 komentářů | cestování, kultura, města
Město Březnice se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, asi 17 km jižně od Příbrami. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1224. Ve 14. století bylo známo těžbou stříbrných rud. Městečkem je od roku 1327, roku 1575 byla povýšena na město, titul město byl navrácen roku 1975.
Pamětihodnosti:
Kostel sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly na náměstí je raně barokní stavba jezuitského typu se dvěma věžemi v průčelí z let 1642-1650 od C. Luraga. Uvnitř je cenné barokní zařízení ze 17. století a deskový obraz Madony na bočním oltáři z konce 15. století.
K němu přiléhá bývalá jezuitská kolej, prostá patrová budova z roku 1640 od C. Luraga, se čtyřmi křídly kolem obdélného dvora.
Hřbitovní kostel svatého Rocha z let 1643-1649, rovněž od C. Luraga.
Synagoga a židovské ghetto Lokšany, založeno roku 1570 Ferdinandem z Lokšan, synagoga z roku 1874 na místě barokní budova z roku 1725.
Židovský hřbitov z roku 1725, na sever od města.
Panská sýpka.
Silniční most se sochami přes řeku Vlčavu.
Zámek Březnice - původně gotická tvrz ze 13. století, v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Zámek je dnes obklopen renesanční zahradou a rozsáhlým opevněním z počátku 16. století.
Pivovar.
Ribe  2
33 fotek, květen 2014, 21 zobrazení, 12 komentářů | architektura, cestování, krajina, kultura, země
Ribe je nejstarší dánské městečko. Nachází se zde románská katedrála a zřícenina královského hradu. V areálu hradu je pomník dánské královny Dagmar – dcery českého krále Přemysla Otakara I.
Kronborg  1
62 fotek, květen 2014, 36 zobrazení, 12 komentářů | architektura, cestování, kultura, země
Kronborg je opevněný renesanční zámek v Dánsku. Byl založen roku 1420 Erikem VII. Pomořanským jako hrad Krogen.
Od roku 1429 byl využíván k výběru sundského cla od lodí, které chtěly proplout skrz Öresund. V letech 1574 – 1584 nechal dánský král Frederik II. zámek přestavět ve stylu holandské renesance. V této době došlo i k zesílení opevnění. Dodnes se zde nachází skupina děl, která byla původně připravena ke střelbě na lodě, jež by chtěly projet bez zaplacení cla. Roku 1629 celý zámek (kromě zámecké kaple) vyhořel. Ještě téhož roku ho nechal Kristián IV. znovu postavit. Prací byl pověřen Hans van Steenwinckel. Práce trvaly až do roku 1639, kdy až na pár chybějících detailů z interiéru a chybějící špičky jižní věže byl zámek znovu postaven. V letech 1785 – 1926 sloužil zámek jako kasárna. Od roku 2000 patří Kronborg mezi památky světového dědictví.
Zámecká kaple má vyřezávaný, silně zlacený dřevěný interiér. Součástí zámku jsou i kasematy, jež sloužily jako sklad potravin i věznice pro politické vězně. Zde sedí socha spícího Holgera Dána (Holger Danske), národního symbolu Dánska. Podle legendy se probudí ze svého spánku až bude zemi nejhůře a pomůže jí zahnat nepřátele Dánska. Právě do Kronborgu umístil anglický dramatik William Shakespeare děj Hamleta (v dramatu je ovšem nazýván Elsinor).
13 fotek, květen 2014, 70 zobrazení, 17 komentářů | cestování, krajina, příroda
23 fotek, 8.5.2014, 27 zobrazení, 9 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, země
Frederiksborg – působivý zámek postavený ve stylu nizozemské renesance na třech ostrovech jezera Slots?. Jeho dnešní podoba pochází z počátku 17. století. Zasloužil se o ni Kristián IV., který se zde narodil a stejně jako jeho otec Frederik používal Fredesiksborg jako královské sídlo. Po rozsáhlém požáru, který budovu v 19. století postihl, byl zámek díky dobročinným sbírkám opraven a dnes slouží jako národní muzeum. Pro veřejnost je přístupných 70 bohatě zdobených místností, mj. zlatem dekorovaná Korunovační kaple, slavnostní Rytířský sál a další prostory včetně barokních zámeckých zahrad. Frederiksborg je dnes největší renesanční zámek v celé Skandinávii.
Lübeck  1
33 fotek, 3.5.2014, 36 zobrazení, 8 komentářů | cestování, města
Lübeck je bývalé hanzovní město a městský okres na severu Německa, konkrétně na jihovýchodě spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko ležící u Baltského moře.
15 fotek, 13.4.2014, 70 zobrazení, 3 komentáře | architektura, kultura
Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech byla postavena v letech 1705–1707 podle Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Stavebníkem byla abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě Helena Pieroni da Gagliano a stavitelem Filip Spannbrucker.
Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech se může chápat jako prototyp paprsčité centrály, kterou Santini přivedl k dokonalosti ve svém vrcholném díle kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Stejně jako půdorys tak i jiné architektonické prvky bude Santini nadále používat ve své tvorbě.
Kapli jsme mohli (i když tenkrát pod lešením) vidět ve filmu "Santiniho jazyk". Je jí nenapodobitelnou siluetu můžeme občas naokamžik zahlédnout i v televizním seriálu "První republika".
Na prvním snímku alba je horní zámek v Panenských Břežanech.
50 fotek, 8.3.2014, 27 zobrazení, 3 komentáře | architektura, kultura
V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou.
V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

Když nepočítám poničení kaplí u vody povodněmi roku 2002 (kaple po povodních byly opraveny), byly nejkrájsnější kaple vykradeny od soch. Proto bylo přistoupeno k tomu, že ze zbytku zastavení křížové cesty byly staženy ty sochy, které ještě mohly být odcizeny a výjevy se sochami nahrazeny fotografiemi.
Je to smutné.
Jsem rád, že jsem si křížovou cestu kdysi prohlédl v kompletním neporušeném stavu...

Komentáře

přidat komentář